מספר מזהה: 7730

- מכון שלזינגר - https://www.medethics.org.il -

דיון רבנים בשומרון – תרומת כליה

שאלה:

לכבוד
הרב הרב ד"ר מרדכי הלפרין שליט"א
שלום רב,
רבני היישובים בשומרון מתכנסים כל מספר חודשים למפגש משותף.
במסגרת המפגש נידונים נושאים הלכתיים שונים יחד עם רבנים או אנשי מקצוע שעוסקים בתחום המדובר.
לאור 'גל' של תרומות כליה מתושבי השומרון בשנים האחרונות, המפגש הקרוב (שבוע הבא) יעסוק בנושא 'תרומת כליה' ויוזמנו אליו נפרולוג, תורם ונתרם.
על מנת להשלים את התמונה וכדי שהדיון ההלכתי יהיה מקיף, הרבנים ביקשו לשמוע מהרב האם ישנם צדדים הלכתיים שאינם בעד תרומת כליה.
נשמח מאוד להתייחסות כתובה של הרב במייל חוזר.
בתודה ובכבוד רב,      

אוריאל ברט

תשובה:

חשוב להדגיש כי אין חיוב הלכתי לתרום כליה מחיים, אך התהליך מותר מבחינה הלכתית והתורם כליה נחשב 'חסיד" כמבואר בשו"ת הרדב"ז.
לכן, אדם המועמד לתרום כליה מחיים שאיננו שלם לחלוטין עם מתן התרומה – אסור לו לתרום את הכליה.