מספר מזהה: 7478

- מכון שלזינגר - https://www.medethics.org.il -

דימום במהלך ההריון מדפנות הרחם

שאלה:

לרב מרדכי הלפרין שליט"א שו"ב
אשה ראתה כתם על דבר שלא מקבל טומאה (תחתונית) ועל בגד צבעוני בתחילת החודש השני להריונה (למנינם). הפנתי אותה לרופא שקבע על פי בדיקת אולטרא סאונד כי יש דימום מדפנות הרחם ונתן כדורים לחיזוקן.
שאלתי היא האם במצב זה לדעת הרב האשה טמאה או טהורה?
השאלה מתייחסת הן לדיני כתמים האם מקלים בהם כאשר רופא אומר כי הוא רואה דם המופרש על ידי הרחם והן לדיני ראיה האם ראיית הרופא נחשבת כראיית דם (כאשר האשה אומרת כי היא רואה דם על דבר שאינו מקבל טומאה כאמור).
התייעצתי עם הרב יעקב אריאל שליט"א אשר הסתפק בשאלה זו והפנה אותי אל הרב.

תשובה:

א. אם הרופא רואה בנרתיק או על צוואר הרחם דם שיצא מן הרחם — האשה אסורה.
ב. אם הרופא ראה באולטרה-סאונד הצטברות דם בתוך הרחם, אך לא נראה דם מחוץ לרחם — האשה מותרת מעיקר הדין, אך יתכן ויש לחשוש שתראה דם בזמן תשמיש.
ג. אם הרופא ראה באולטרה-סאונד הצטברות דם בתוך הרחם, ונראה דם בבדיקה — האישה אסורה.
ד. אם הרופא ראה באולטרה-סאונד הצטברות דם בתוך הרחם, לא נראה דם מחוץ לרחם, אך נראה כתם בשיעור של פחות מכגריס, או על דבר שאינו מקבל טומאה —
לדעת הגרי"ש אלישיב בכה"ג אין כאן דיני כתמים והאישה אסורה כי אנו יודעים שמקור הדימום הוא מהצטברות הדם שבתוך הרחם.
אך לדעת הגר"ע יוסף היא לא נאסרת ע"י כתם כזה.
ראה:
א. הרב אליעזר בן-פורת ופרופ' פסח קליימן, 'גלולות הורמונליות למניעת הריון', אסיא פז-פח (תש"ע) עמ' 129 – 137.
ב. הרב יעקב ששון, 'דין כתם באשה הנוטלת גלולות', אסיא פט-צ (תשע"א) עמ' 95 – 98.
ג. הרב אליעזר בן פורת ופרופ' פסח קליימן, 'האם יש דין כתם אצל נוטלי גלולות', אסיא צא-צב (תשע"ב) עמ' 206 – 207.
בברכה,
מרדכי הלפרין