מספר מזהה: 7706

- מכון שלזינגר - https://www.medethics.org.il -

דימום לאחר החדרת התקן

שאלה:

לכבוד הרב הלפרין שלום וברכה
אשתי מניקה ונמצאת כארבעה וחצי חדשים אחרי הלידה (עוד לא היה מחזור). היום הכניסו לה התקן רגיל והרופאה החילונית אמרה לי שלפני ההכנסה לא היה דם, והדם שיצא היום הוא מהרחם עצמו. לא מהרירית ומצד שני לא מצוואר הרחם. 
אנחנו מתלבטים אם אנחנו אסורים: 
מצד אחד ברור שחתך בנרתיק או בצוואר הרחם דינו כדם מכה שאינו אוסר.
ומצד שני גם ברור לי שחתך שהוציא דם ווסת (כמו חתך ברירית הרחם) אוסר (ואף שיש מתירים אבל הנוב"י תנינא תשובה קי"ד החמיר בזה, ולא מצאתי ראיות טובות כנגדו ולכאורה בשל תורה חובה ללכת לפי המחמיר).
ולכן השאלה שלי היא בעיקר מציאותית: האם ייתכן שהמקום שנשרט בעת הכנסת ההתקן אוגר בתוכו דם וסת
הרופאה אמרה שהדם לא יצא מרירית הרחם (איני יודע אם היא נאמנת, אך גם אם יש לקבל את דבריה – ) השאלה היא האם פרט לרירית יש עוד מקומות שאוגרים בתוכם דם ווסת ואז יש להחמיר או דילמא אין עוד מקומות שאוגרים דם ווסת ואז ברגע שהתברר לנו שהדם שיצא אינו מן הרירית אז אין כל סיבה להחמיר בזה.
תודה רבה רבה.

תשובה:

בהכנסת התקן תוך-רחמי נגרם שפשוף לרירית צוואר הרחם. שפשוף זה גורם כמעט תמיד לדמם קל.
דמם זה הוא דם מכה להלכה, וכן פסק לי למעשה הג"ר משה הלברשטאם זצ"ל.
לכן, אם הדימום הוא קל, יש לקבל את דברי הרופאה שמקורו איננו מרירית הרחם ואין סיבה להחמיר, במיוחד כשהאשה מסולקת דמים.