מספר מזהה: 7805

- מכון שלזינגר - https://www.medethics.org.il -

דימום עם התקן מירנה

שאלה:

שלום רב
אני מנסה לברר מהי ההלכה לגבי נשים שמשתמשות בהתקן מירנה, והמחזור החודשי שלהן מסתכם בסדרה של כתמים. עד עתה שמעתי מכמה מגדולי המורים, כי מדובר במחזור לכל דבר, ומורי הוראה אחרים אמרו לי כי לדעתם אין כאן אלא כתמים. לא מצאתי ראיה, ואשמח למידע מבוסס בנושא זה
תודה וברכה

תשובה:

השאלה היא: האם דינם של כתמים שנגרמים ממכשירים הורמונליים (גלולות או התקן הורמונלי) הוא כדין שאר כתמים או כדין ראיית דם ממש.
בשאלה זו נחלקו שנים מגדולי דורנו זצ"ל.
הגר"ע יוסף סבר שגם לכתמים שמקורם בתרופות הורמונליות יש דין כתמים לכל דבר.
בעוד שהגרי"ש אלישיב סבר שאם מדובר בדימום שאנו יודעים כי נגרם על ידי התרופות ההורמונליות – אזי יש להתייחס אליו כאל דם ממש, ולא כאל כתם.
ראה:
1) "האם יש כתם אצל נוטלי גלולות", אסיא צא-צב, עמ' 206 – 207, ובמקורות שצוינו שם.
2) "דין כתם באשה הנוטלת גלולות, אסיא פט-צ, עמ' 95 – 98.