מספר מזהה: 725

- מכון שלזינגר - https://www.medethics.org.il -

דין "יכיר"

שאלה:

אני מחפש פסיקות של רבנים בנושא "דין יכיר" על המשמעות שניתן לבעל שלא להכיר בבן הנולד ולא במשמעות לצורך ירושה. מתי בית דין/ משפט מכיר בדין יכיר ? האם היו לכך תקדימים? מה דעתם של פוסקי הדור כגון: הרב פיינשטיין, הרב עובדיה יוסף ורבנים אחרים ? אבקש ששאלתי לא תתפרסם!

לא מצאתי כמעט חומר בנדון / פסיקות של פוסקי הדור.

באם תמצאו לנכון לענות לשאלתי מבלי לפרסמה אודה לכם במשלוח התשובה לדואל שציינתי.

תשובה:

1. נושא "יכיר" הוא נושא רחב בהלכה. כך שלא ניתן במסגרת זו למצות את כולו.

2. כדי שאפשר יהיה לענות כהלכה, חיוני שתפרט בדיוק את המקרה ואת השאלה שאתה מחפש להם פיתרון.