מספר מזהה: 6723

- מכון שלזינגר - https://www.medethics.org.il -

דמום עם התקן תוך רחמי – בירור הדעות בנושא

שאלה:

שלום וברכה,

קראתי את המאמר של הרב ד"ר מרדכי הלפרין על דימום מהתקן תוך רחמי.
ומעיון באתרים נוספים ובשאר ספרים עדיין לא הצלחת להבין:
א. האם ניתן לסמוך ולהתיר את הדימום המופיע לאחר הפסק טהרה כאשר יש הת"ר (בלי הורמונים).

ב. מהי ההגדרה של "מכה" – האם דווקא שריטה או אף יציאת דם מן הרחם שכנראה פועלת שלא בשל הורמונים אלא בשל התכווצות הרחם לפליטת ההתקן ומהמגע איתו נושרת הרירית?

ג. האם ברור לנו שהדימום בזמן שיש התקן הוא ללא הורמונים?

אשמח לתשובה , וככל שניתן יהיה להרחיב אשמח יותר.

ד. מדוע יש כאלו שאוסרים ויש כאלו שמתירים? האם הספק הוא בשל חוסר ידיעה על סיבת הדימום או בשל ספק בהגדרה מהי "מכה"?

כמו כן אשמח לדעת גם מה דעתו של הרב הלפרין בנדון.

בברכה ותודה רבה

תשובה:

לצורך הבהירות, אנסה לענות על השאלות שלא כסדרן:
לשאלה השניה:
יש לנסח את הדברים ביתר דיוק. לא מדובר בנשירת רירית כמו הוסת או בדמם שבירה, אלא בפציעה מכנית של רירית הרחם כתוצאה מהתכווצות הרחם ושפשוף הרירית עם זרועות ההתקן.
במצב בו הפציעה גורמת גם לנשירת רירית, כמו שקורה סמוך לוסת – הדימום אוסר כמו דם וסת. במצב כזה, הרירית עומדת לנשור כתוצאה מהשינויים ההורמונליים הגורמים לוסת, ופציעה של הרירית יכולה לתרום להקדמת הדמום הוסתי.
לשאלה הראשונה: 
לא קיים היתר גורף אלא במצבים מיוחדים, משום כך יש לשאול מורה הוראה מובהק במצבים אלה.
לשאלה השלישית:
ראה תשובה לשאלה הראשונה.
לשאלה הרביעית:
יש כאן כמה וכמה ספיקות – גם ספיקות במציאות וגם ספיקות הלכתיים.
לשאלה החמישית:
מאחר ויש הבדלים מציאותיים בין מצבים שונים, וגם הנסיבות המשפחתיות יש להן משמעות הלכתית, לכן יש לפנות בכל מקרה כזה למורה הוראה מובהק.