מספר מזהה: 7130

- מכון שלזינגר - https://www.medethics.org.il -

דעות הגרשז"א והציץ אליעזר בנוגע להפלות

שאלה:

לרב מרדכי הלפרין, שלום וברכה!
זכור לי מאחד ממאמריך שהיה נושא שהגרש"ז אוירבך היה מחמיר בו והציץאליעזר מיקל, ונושא שבו הגרש"ז מיקל והצי"א מחמיר, וכל אחד לא היה פוסקבשאלה בה היה מחמיר אלא מפנה את השואל לרב השני (כמדומני שבנושא הפריהחוץ גופית הגרא"י לא היה עונה את דעתו אלא "שאלו את הרב אוירבך", ובנושאהפלות הגרש"ז לא היה עונה את דעתו אלא "שאלו את הרב וולדנברג"). האם תוכללאשר או לשלול את הדברים ולתת מקור?
תודה וברכה, אריאל דוד.
    

תשובה:

 שלום רב
א . הגרש"ז אויערבאך אמר לי מיוזמתו בסוף דיון בנושא אחר, כי אין לו ספק שהגר"מ פיינשטיין צודק במחלוקתו עם הגרא"י וולדינברג בנושא איסור ההפלות.
ב.  אף על פי כן, ידוע לי בבירור כי היו מקרים בהם אובחנה תיסמונת דאון אצל אישה חרדית הרה, אשר פנתה אל הגרשז"א, והגרשז"א נמנע מלפסוק לה והפנה אותה לגרא"י וולדינברג. כמו כן יבל"א הרב אברהם דב אויערבאך, רבה של טבריה, נהג כאביו והפנה אל הרב וולדינברג נשים עם שאלות דומות. מטעמים מובנים אני מנוע מלציין שמות של נוגעים בדבר.
ג.  אציין כי ידע זהה ממקור ראשון יש גם לרב פרופ' אברהם שטיינברג, שלמיטב זיכרוני אפילו שאל את הגרשז"א לסיבת ההימנעות מפסיקה והפניית השואלות לרב וולדינברג.
ד.  לא זכור לי מקור כתוב, פרט אולי לדוא"לים שכתבתי במהלך השנים.
ה.  כמו כן לא זכורות לי דוגמאות הפוכות בהם הרב וולדינברג נמנע מלפסוק מטעמים הלכתיים, והפנה את השואלים לגרשז"א.