מספר מזהה: 6032

- מכון שלזינגר - https://www.medethics.org.il -

דעת ההלכה על דיאפרגמה

שאלה:

ברצוני לברר לגבי הדיאפרגמה – דעת ההלכה בזה

תודה רבה

תשובה:

ראה אסיא עז – עח:
1. מבוא לשאלת היתר הדיאפרגמה – הרב יואל קטן, עמ' 65 – 72.
2. השימוש בדיאפרגמה למניעת הריון – הרב יואל קטן, עמ' 124 – 135.
3. דיאפרגמה – דעת הגרש"ז אויערבאך זצ"ל – עמ' 136 – 154.
4. אנציקלופדיה הלכתית רפואית, ערך מניעת הריון, עמ' 85 – 160 ובמקורות המובאים שם.
5. בכל מקרה, לפני מעשה ראוי להתייעץ עם רב מורה הוראה באופן אישי.
ניתן לעיין במאמרים ובספרים בספרית מכון שלזינגר או לרכוש אותם בטלפון 02-6555266 או דרך האינטרנט