מספר מזהה: 6780

- מכון שלזינגר - https://www.medethics.org.il -

האם יש פתרון לביוץ דמי מבחינה רפואית?

שאלה:

האם יש פתרון לביוץ דמי מבחינה רפואית?

תשובה:

האם הכוונה לדמם ביוצי – כלומר דמם שמתרחש סביב דם הביוץ?