האם כיהודי שומר מצוות אפשר לקבל הצעת עבודה להיות טכנאי רנטגן בשבת בטרם?

23 באוקטובר 2018

שאלה:

האם כיהודי שומר מצוות אפשר לקבל הצעת עבודה להיות טכנאי רנטגן בשבת בטרם?

תשובה:

זהה ל7291

שאלות נוספות

מכון שלזינגר © 2018

דילוג לתוכן