מספר מזהה: 7187

- מכון שלזינגר - https://www.medethics.org.il -

האם מותר לתת זריקת הורמון גדילה לילד בשבת?

שאלה:

שלום וברכה,

האם מותר לתת זריקת הורמון גדילה לילד בשבת?
אבקש להתייחס גם לאפשרות של מזרק דיגיטלי.

תודה רבה

(-)

תשובה:

שלום וברכה,
הטיפול בהורמון גדילה בילדים ניתן בעיקר בשני מצבים:
   האחד: חוסר פתולוגי של הורמון הגדילה – מצב עם סיכונים בריאותיים משמעותיים.
   השני: קומה נמוכה, ללא חסר בהורמון הגדילה – מצב שאין בו סיכונים בריאותיים ידועים.
פירוט:
חסר הורמון גדילה
Growth Hormone deficiency:
הורמון גדילה מופרש בד"כ מבלוטת ההיפופיזה  (Pituitary gland). ישנים ילדים שמסיבות שונות הורמון הגדילה מופרש בכמות נמוכה או לא מופרש כלל. חסר הורמון גדילה בילדות מתבטא בקצב גדילה ירוד וקומה נמוכה, כמו גם בירידה בצפיפות העצם (מה שמעלה סיכון לשברים), היפוגליקמיה (= רמות גלוקוז נמוכות בדם), עליה בהתפתחות רקמת השומן וירידה בהתפתחות רקמת השריר.
אבחנה של חסר הורמון גדילה נעשית ע"י בדיקות דם ותבחינים ייעודיים.
במקרים אלה ניתן טיפול תרופתי חליפי בהורמון גדילה, במטרה להשלים את החסר ולמנוע את התופעות הכרוכות בחסר הורמון גדילה.
קומה נמוכה אידיופטית
Idiopathic short stature (ISS):
ילדים שבמהלך שנות הילדות נמצא שקומתם, יחסית לבני גילם, נמוכה מאד (מתחת לאחוזון 3). זאת, למרות שבבדיקות הדם והתבחינים המתאימים לא נמצא חסר בהורמון גדילה, ואין סימפטומים נוספים המצויים בחסר הורמון גדילה. במצב כזה, לפי הערכת הרופא, יש מקום לטיפול בהורמון גדילה, שביכולתו להוסיף כ 4-8 ס"מ לגובה הסופי בגיל הבגרות.
יש לציין כי המטופלים בשל האינדיקציה השניה (ISS)  מהווים חלק נכבד מתוך כלל הילדים המטופלים בהורמון גדילה, ובחלק מהמרפאות הם הרוב.
כיצד ניתן הורמון גדילה
?
הורמון הגדילה ניתן כטיפול קבוע למשך מספר שנים. המינון נקבע ע"י הרופא המטפל. דרך המתן היא בזריקה תת-עורית, פעם ביום (אפשרות של זריקה פעם בשבוע נמצאת בתהליכי מחקר).
שעת ההזרקה היא בד"כ בשעת ערב.
דרכי ההזרקה
:
מזרק פשוט, שאינו דיגיטלי – דרך ההזרקה המצויה.
מזרק דיגיטלי, בו המינון מוזן באופן דיגיטלי ויש בו תיעוד מדוייק של זמן הזריקה.
מזרק ללא מחט – בו התרופה מוחדרת לרקמה התת-עורית בלחץ גבוה, ללא דקירה.
מבחינת יעילות הטיפול, לפי המידע הרפואי המצוי כיום, אין הבדל בין שלוש השיטות הנ"ל.
מבחינת הלכות שבת:

במקרה של ילד הסובל מחסר הורמון גדילה
, במידה ולא יינתן הטיפול הילד צפוי לסבול לאורך חייו מסיכון מוגבר לשברים וכן היפוגליקמיה. לכן, המצב מוגדר לכל הפחות כחולה שאין בו סכנה, ונראה שיש כאן גם ספק סכנה עתידית.
בנוסף, מדובר בזריקה תת-עורית שביצועה אינו כרוך במלאכה האסורה מן התורה.
לאור זאת הזריקה עצמה מותרת בשבת.
עם זאת, לאור המידע הרפואי כיום, שאין עדיפות רפואית למזרק דיגיטלי על-פני מזרק רגיל, יש להתכונן כראוי ולהשתמש בשבת במזרק שאינו דיגיטלי.
במקרה של ילד הסובל מקומה נמוכה ללא חסר בהורמון גדילה
, הגדרת מצבו מבחינה הלכתית היא מורכבת יותר, שכן לא פשוט להגדיר כחולי את עצם הקומה הנמוכה.
יש לציין עוד שקיים ויכוח במדינות רבות האם מבחינה פורמלית יש להגדיר קומה נמוכה כ"מחלה". יש לכך משמעויות רבות, למשל: הטיפול במצב שמבחינה פורמלית אינו מוגדר כמחלה, לא ממומן באופן מלא בביטוחים הרפואיים השונים בישראל ובעולם). עם זאת הטיפול יכול להוסיף
מספר סנטימטרים לגובה הסופי, וזה יכול להיות משמעותי מאד לגבי דימוי עצמי, יכולת הצלחה בחיים בתחומים שונים, נישואין, פרנסה ועוד.
המשמעות המיידית היא כי טיפול בהורמון גדילה אמור למנוע סבל עתידי, גם כאשר מדובר בקומה נמוכה אידיופטית (ISS). כמו כן, מדובר בטיפול רפואי יום יומי שנמשך תקופה ארוכה כל ימות השבוע.
הנחיות מעשיות:

לאחר התייעצות עם מספר רופאים מומחים באנדוקרינולוגיה של הילד, ומאחר שהזריקה ניתנת פעם ביום, מקובל להנחות משפחות דתיות לתת את הזריקה של יום שישי לפני שבת (לפני השקיעה), ואת הזריקה של יום שבת לתת מיד לאחר צאת השבת, וכך אין בעיה כלל.
פתרון זה נכון הן לעצם הטיפול בקומה נמוכה אידיופטית, והן למי שמשתמש רק במזרק דיגיטלי, אפילו במצבי חסר של הורמון הגדילה.
לגבי יום טוב הסמוך לשבת:

א.       להזריק לפני כניסת השבת ולאחר צאתה.
ב.       להזריק במוצאי יום טוב אם הוא חל אחר השבת (או לפני כניסת השבת ביום טוב החל ביום שישי).
ג.        את הזריקה אותה צריך לתת ביום טוב עצמו – לתת במזרק רגיל (לא דיגיטלי).
בנוסף ראה מאמרו של הרב יואל קטן על השימוש בויאגרה בשבת, אסיא עג-עד, עמ' 27-31 (2004), ואת מאמרו של הרב אברהם דורי תרופות לכח גברא בשבת, אסיא פג-פד, עמ' 95-107 (2008).
בברכה
מאיר פרנקל ומרדכי הלפרין