מספר מזהה: 7843

- מכון שלזינגר - https://www.medethics.org.il -

הדרכות לטיפול בשבת עבור אחות

שאלה:

שלום רב, אשתי בעז"ה מתחילה לעבוד בבית חולים.

האם הרב יכול לשלוח לי בבקשה קובץ הדרכות לטיפול בשבת או להפנות אולי לספרים בנושא?

תודה רבה,
ש

תשובה:

א. לקראת התחלת תורנות שבת כאחות בבית חולים, דבר ראשון עלייך לקיים את המשנה במסכת אבות "עשה לך רב"! – עלייך ליצור קשר עם פוסק מנוסה כדי שיוכל להדריך אותך בשאלות הרבות והקשות שתתעוררנה במהלך עבודתך.
ב. כדאי לך לבקש מהאחראית עלייך בבית החולים שיאפשרו לך תקופת הסתגלות של עבודה בימות החול (3 חודשים לפחות) בהם תלמדי להכיר את הרוטינה בעבודה, וכך תוכלי להתכונן גם לעבודה הרפואית בשבתות ובמועדים.
ג. כבר עכשיו עלייך להתחיל ללמוד ללמוד כדי להבין את עקרונות ההלכה בנושא.
התשובות שמובאות להלן הנוגעות לשימוש במיכשור אלקטרוני, רובן מבוססות על שיטתו של הגאון הרב שלמה זלמן אויערבאך זצ"ל שנחשב בשעתו לפוסק הדור, והן כוללות הוראות שהורה לי למעשה על דרך ההנהגה בבתי חולים.
ד. שאלת הכתיבה:
1. כתיבה בבית חולים לצורך חולה שיש בו סכנה מותרת.
כתיבה רפואית כולל פרטים מזהים לצורכי חולה שאין בו סכנה מותרת אם היא נעשית בשינוי, כמו כתיבה ביד שמאל לאדם ימני. חשוב להדגיש כי לפני שמפעילים פתרון זה יש צורך לתרגל כתיבה ביד שמאל על מנת שהיא תהיה קריאה, למרות שאיכות הכתיבה פחותה מהכתוב ביד ימין.
כתיבה שאין לה שום השלכה, קיימת או עתידית על מצבו הרפואי של החולה – אסורה.
אבל חלק גדול מנוהלי הכתיבה במחלקה נועד למנוע סיבוכים בעיות או אי הבנות רפואיות בעתיד ועל כן הכתיבה מותרת בשינוי עבור החולים. כאמור, כתיבה בשינוי היא כתיבה ביד שבה לא רגילים לכתוב, כדי שהכתב יהיה קריא חייבים להתאמן בכתיבה זו במהלך השבוע.
2. כתיבה במחשב, הוצאת דפים במדפסת – ניתן להתיר כתיבה במחשב לצורך החולים, בתנאי שפקודת ההדפסה תיעשה בשינוי.
פרטים על אופי השינוי ניתן לקבל מרב מוסמך לאחר שיראה ויבין את המערכת. וראו להלן.
3. חתימה עם חותמת אישית – חתימה או חותמת אישית לפרטים המחייבים חתימת רופא או אחות – מותרת בשינוי.
ה. השימוש במחשב מותר לך להשתמש במחשב כנדרש במחלקה אלא שיש כמה פעולות שחייבים להקפיד לבצע בשינוי כדוגמת הקשה בגב האצבע במקום לחיצה בכרית קצה האצבע.
ו. מותר להשתמש בטלפון להתייעצות עם כונן או רופא בכיר יותר. לדעת הגרש"ז אויערבאך זצ"ל השימוש בטלפון לא כרוך באיסור תורה אלא רק באיסור דרבנן, ולכן הוא מותר לא רק עבור חולים שיש בהם סכנה, אלא גם עבור חולים שאין בהם סכנה.
ז. לגבי הזמנת בדיקות, ראי לעיל איך לבצע הדפסה או כתיבה בשינוי. גם את הדבקת המדבקה ראוי לבצע בשינוי.
ח. מומלץ לרכוש את חוברת הכיס "הרופא בשבת וביום טוב" מאת פרופסור אברהם[1] (הנחיות כלליות ופרטיות בעבודה הרפואה בשבת). במידה וישנו רצון להרחיב את הידע בתחום ולקבל מענה לשאלות ספציפיות – מומלץ לרכוש את סידרת הספרים 'נשמת אברהם' (הלכות רפואה) מאת פרופסור אברהם[2].
במידה ובמשך הזמן מתעוררות שאלות נקודתיות תוך כדי עבודתה – אפשר להפנות שאלה לפרויקט השו"ת של מכון שלזינגר,
בדוא"ל irp@medethics.org.il .
אם נוספו לך בינתיים שאלות נוספות או שהתשובות לא מספקות – אנא חזרי אלינו. כמו כןאת רשאית להתקשר לח"מ בשעות הערב בטלפון 052-2602349.