מספר מזהה: 6826

- מכון שלזינגר - https://www.medethics.org.il -

הוצאת זרע לצורך הפרייה עתידית

שאלה:

מי הם הפוסקים המתירים בפירוש הוצאת זרע לצורך הפרייה עתידית לפני טיפולים כימותרפיים אצל רווק? הרשז"א כידוע לא התיר בפירוש אלא ברמז שאתה פירשת אותו.

תשובה:

א. הגר"ד פיינשטיין שליט"א בן הגרמ"פ זצ"ל.
ב. הג"ר משה קורצטג שליט"א, אב"ד יוהניסבורג.
ויש עוד, שמות חלקם לא פורש לי, ראה תחילת סימן כה בספרי רפואה מציאות והלכה, ועוד בהערה 1 ובהפניות שם.
לעניין דעתו של הגרשז"א — א"א לומר שהוא התיר במפורש כהוראה גורפת. ראה בסימן ד, פרק ג, בספרי