מספר מזהה: 6079

- מכון שלזינגר - https://www.medethics.org.il -

הזרקת הורמון גדילה בשבת עם מזרק דיגיטאלי

שאלה:

שלום. האם מותר להזריק הורמון גדילה, במסגרת טיפול מתמשך בו צריך להזריק בכל יום. את ההורמון צריך להזריק כשעה לפני השינה, כך שאי אפשר להזריק אותו לפני שבת. ויש כאן שתי שאלות:
א. לגבי ההזרקה עצמה
ב. מדובר במזרק שיש לו מדיד אלקטרוני לכמות ההורמון, האם זו בעיה נוספת.
תודה רבה

תשובה:

שאלה מקבילה ל(#5942)
מותר להמשיך בהזרקה גם בשבת.
אך יש ללמוד קודם את ההלכות הנוגעות לשלבי ההכנה והחיטוי של מקום הזריקה.
ראו שמירת שבת כהלכתה כרך א' (מהדורת תשל"ט) פרק לג, סעיפים ז-י, (וראו גם פרק לב, סעיפים נח-ס).
האמור מדובר במזרקים לא דיגיטאליים.
לכן ככלל יש למצוא דרך לעבור להזרקה רגילה בשבת.
אם הדבר לא ניתן – חייבים לקבל חוו"ד ממורה הוראה המכיר את המשפחה. בכל אופן כדאי לדעת שלדעת הגרש"ז אויערבאך זצ"ל, אין איסור תורה בשימוש במזרק דיגיטאלי ולכן יש מקום להקל בשינוי לצורך רפואי חשוב.