מספר מזהה: 7688

- מכון שלזינגר - https://www.medethics.org.il -

הזרקת הורמון גדילה בשבת – מזרק עם בטריות

שאלה:

הזרקת הורמון גדילה בשבת – מזרק עם בטריות
בנינו בן ה-9 מתחיל לקבל תוספת הורמון גדילה. (אין לו חסר בהורמון גדילה).
הורמון הגדילה הוא של חברת פייזר (12 מ"ג).
בהדרכה שקבלנו מהחברה נמסר לנו מזרק עם צג אלקטרוני ובו סימון כמות החומר שאני בוחר בהתאם למרשם (הצג כבה אוטומטית לאחר 2 דקות).
השאלה –
האם מותר להזריק בו בשבת במידה ואני מכוון את כמות ההזרקה לפני שבת כולל הנחת המחט לפני שבת.
איני יודע בדיוק איך המזרק עובד, אך אני מניח כי מעבר לכמות הצג המופיעה עם כיוון הכמות אין השפעה לעצם היותו דיגיטלי (אולי אתם יודעים?)

תשובה:

התשובה תלויה בשאלה הבאה: מאחר ואין לו חסר בהורמון, מהי האינדיקציה הרפואית למתן הורמון הגדילה?
כמו כן, מהי מידת הנזק העלולה להגרם אם תימנע הזרקה אחת פעם בשבוע?