מספר מזהה: 6722

- מכון שלזינגר - https://www.medethics.org.il -

הזרקת הורמון גדילה בשבת

שאלה:

שלום רב,
בננו בן ה-8 יתחיל בימים הקרובים בעז"ה לקבל הורמון גדילה. הזריקות ניתנות מידי יום לפני השינה, כאשר יש חשיבות הן למתן יומיומי וקבוע של הזריקות והן לשעת ההזרקה-לפני השינה, כפי שנמסר לנו.

האם יש בעיה להזריק בשבת?
האם יש אפשרות להשתמש בשבת בעט מזרק דיגיטלי או רק במכני?

תשובה:

א. מותר לסמוך על הפוסקים המתירים טיפול תרופתי בשבת, כאשר הטיפול נמשך יום יום במשך תקופה. בין המתירים גם החזון אי"ש, ועוד.
ב. כאמור, מותר להמשיך בהזרקה גם בשבת.
אך יש ללמוד קודם את ההלכות הנוגעות לשלבי ההכנה והחיטוי של מקום הזריקה.
ראו שמירת שבת כהלכתה כרך א' (מהדורת תשל"ט) פרק לג, סעיפים ז-י, (וראו גם פרק לב, סעיפים נח-ס).
האמור מדובר במזרקים לא דיגיטאליים
.
ג. לכן ככלל יש למצוא דרך לעבור להזרקה רגילה בשבת.
אם הדבר לא ניתן – חייבים לקבל חוו"ד ממורה הוראה המכיר את המשפחה. בכל אופן כדאי לדעת שלדעת הגרש"ז אויערבאך זצ"ל, אין איסור תורה בשימוש במזרק דיגיטאלי ולכן יש מקום להקל בשינוי לצורך רפואי חשוב.