מספר מזהה: 6072

- מכון שלזינגר - https://www.medethics.org.il -

הזרקת הורמון גדילה לילדה

שאלה:

האם מותר להזריק הורמון גדילה בשבת לילדה עם קומה נמוכה אך ללא חסר של הורמון גדילה ?
אם כן אז מה ניתן לעשות בהזרקה ע"י מזרק של חברת פייזר שהוא מזרק דיגיטאלי שאפילו אם תכוון את מנת ההזרקה לפני שבת הוא מתאפס אוטומטית לאחר ההזרקה בשבת ?

תשובה:

מותר להמשיך בהזרקה גם בשבת.
אך יש ללמוד קודם את ההלכות הנוגעות לשלבי ההכנה והחיטוי של מקום הזריקה.
ראו שמירת שבת כהלכתה כרך א' (מהדורת תשל"ט) פרק לג, סעיפים ז-י, (וראו גם פרק לב, סעיפים נח-ס).
האמור מדובר במזרקים לא דיגיטאליים.

לכן ככלל יש למצוא דרך לעבור להזרקה רגילה בשבת.
אם הדבר לא ניתן – חייבים לקבל חוו"ד ממורה הוראה המכיר את המשפחה. בכל אופן כדאי לדעת שלדעת הגרש"ז אויערבאך זצ"ל, אין איסור תורה בשימוש במזרק דיגיטאלי ולכן יש מקום להקל בשינוי לצורך רפואי חשוב.