מספר מזהה: 6550

- מכון שלזינגר - https://www.medethics.org.il -

החייאה לחולה המוגדר כצמח בעת שיש לו דום לב

שאלה:

הרב הלפרין רוב שלום וברכה,

אני מעלה שאלה זו כלימוד לקראת שיעור שאני מכין ואני מבקש לדעת אם זו מחלוקת או שבנקודה זו יש הסכמה.
הרב זילברשטיין, בסימן קפד בספרו שיעורי תורה לרופאים, פוסק כי חובה לבצע החייאה לחולה המוגדר כצמח בעת שיש לו דום לב.
האם אכן כך סבר הגרש"ז, האם זו עמדת ההלכה המקובל וע"פ החוק החולה נוטה למות?

בשולי הדברים, בעבר דיברנו על חזרת רופא הביתה, שוחחתי על כך עם הרב אריאל ועם הרב וייס.
הרב וייס פסק באופן חד כי אינו מתיר חזרה באיסורי תורה.
והרב אריאל, בתחילת דבריו העלה את האג"מ (וכאילו שאל מה אני מבקש לשאול שוב) אבל לאחר המתנה מועטה אמר כי אכן קשה מאוד לסבור כך ולפסוק כך לכתחילה בפרט שרוב הפוסקים לא סוברים כך, אבל יחד עם זאת הורה לנהוג כך.
שנה ראשונה לומר לרופאה לחזור על באיסורי דרבנן (הוצעו לרופאה כמה אפשרויות, בינהם, שנהג גוי יסיע אותה ברכבה הביתה לאחר הקפצה כך שהרב יהיה עמה בבית להקפצה נוספת)
הרב אריאל אמר, כי לאחר שנה, בה נבחן  כמה מקרים היתה הקפצה חוזרת, כמה פעמים זה גרם לקושי ביחס ליציאה בזמנים קריטיים בבית ולשמוע איך הדברים פעלו, נוכל לבחון האם להכריע לקולא גדולה כמו האג"מ או להעמיד את הדברים באופן הפשוט של חזרה באיסורי דרבנן.

תודה רבה על העזרה
א ר

תשובה:

א. שאלת הסבל אם הוא קיים בצמח או במחוסר הכרה, שנויה במחלוקת בין הגרש"ז אויערבאך זצ"ל, לבין יבל"א הגרי"ש אלישיב, חותנו של הגר"י זילברשטיין
לדעת הגרש"ז, אין הרופאים יכולים לדעת אם יש סבל או אין, לפיכך לדעתו הם בחזקת סובלים. לכן אין לבצע החייאה
לדעת הגרי"ש, הרופאים שאומרים שהצמח לא מרגיש  — נאמנים, ולכן אין היתר להימנע מהארכת חיים, היתר הקיים רק במקום סבל
מחקרים של השנים האחרונות הוכיחו שלפחות בחלק מהמקרים — הגרש"ז צדק
ב. לשאלת החזרה בשבת באיסור תורה, עיין נא בסימן ח' של ספרי רפואה מציאות והלכה, ותמצא גם נחת וגם מידע חשוב

בברכה
מרדכי הלפרין