מספר מזהה: 5626

- מכון שלזינגר - https://www.medethics.org.il -

החלפת תורנות (רפואית, צבאית) בשבת

שאלה:

בהמשך לשיחתנו בטלפון, הייתי מעונין לדעת היכן בחוברות אסיא ישנו מאמר העוסק בענין החלפת תורנות ברופא או בחייל כשהמחליף אינו שומר תומ"צ (יתכן שיש מאמר של הרב זילברשטיין בנושא).

בתודה

ש

תשובה:

לצערי לא מצאנו בחוברות אסיא ובספרי אסיא דיונים בנושא הנוספים על מה שכבר הובא בנשמת אברהם ובאנצקלופדיה הרפואית בערך שבת, בסעיף דיני הרופא. ראה ליד הערות 315-317 שם, המציין לדברי הגרש"ז אויערבאך, שהובאו דבריו בשש"כ פל"ב הע' קכה, ושם פ"מ סכ"ג ולשו"ת הגרי"א הרצוג חאו"ח סי' נו, שפסק כך לעניין החלפת תורנות שבת של חייל דתי עם חייל לא-דתי.