מספר מזהה: 7698

- מכון שלזינגר - https://www.medethics.org.il -

היחס לטיפולי פוריות השונים – הבחנה הלכתית בין ילד ראשון ושני לבין ילדים נוספים

שאלה:

האם אתה יודע על מאמר/תשובה שעוסק בשאלה ביחס לטיפולי פוריות השונים האם יש הבחנה בין ילד ראשון ושני לבין ילדים נוספים.
טיפולי פוריות שונים ויחס הלכתי שונה אליהם,
וממילא ייתכן ויש חלוקה בחובת פו"ר.

תשובה:

ראי בתשובותיו של הרב זלמן נחמיה גולדברג שליט"א על תרומת ביציות, פונדקאות, הקפאת זרעו של רווק ונטילת זרע מן המת שפורסמו באסיא סה-סו, עמ' 45-49 (תשנ"ט).
הגרז"נ גולדברג מבדיל למעשה בין ילד ראשון, שני וילד שלישי ומעלה.