מספר מזהה: 6285

- מכון שלזינגר - https://www.medethics.org.il -

היפוספדיאס ופוריות (שני שבילין)

שאלה:

סיפר לי יהודי, שלפני למעלה משלושים שנה, בנו נולד עם שני פתחים בגיד.
הרופאים המליצו לו לעשות ניתוח.
כדרכם של אנשי בני ברק, הוא נכנס לסטייפלר לשאול את עצתו.
הסטייפלר אמר לו, שבשום פנים ואופן לא לנגוע בזה.
אותו יהודי לא הכיר את הגמר' של שני שבילין, וכאשר הראיתי לו את הגמ', הוא אמר וואוו…. עכשיו אני מבין מדוע הסטייפלר היה כה נלהב מהעניין.
אותו ילד הוא כיום אבא לשמונה ילדים כ"י. לא נעים לי לבקש ממנו פרטים טכניים.
שאלתי ובקשתי:
האם יש דרך לברר על קיום של פגם גנטי, בו אכן יש שני שבילין?
בברכה,
א ס

תשובה:

אינני נביא, אך קרוב לודאי שהיה זה אחת הצורות של היפספדיאס, שבו יש נקב אחד אמיתי פעיל ונקב שני חסום בסופו שאיננו פעיל. כך שאין שום קשר בין המקרה הזה לסוגיית שני שבילין.
אם נכון הדבר, הרי כבר קדם הבן איש חי בתיאור היפוספדיאס בתארו משפחות שהם ובניהם פוריים, כשלכולם יש היפוספדיאס פיני.
ראו במאמרי על מציצה ורחיצה בחמין, שם מובא הבן איש חי בלשונו: מציצה ורחיצה בחמין לאחר ברית מילה – משמעות רפואית, משפטית והלכתית של פתרון התעלומה, ספר אסיא יא, עמ' 127-150(2008); רפואה והלכה: הלכה למעשה, עמ' 317-335 (2006); שנה בשנה תשס"ב, עמ' 83-104 (2002).

אם מדובר על דבר אחר – אין משמעות לדיון בלא פרטים נוספים.