מספר מזהה: 6430

- מכון שלזינגר - https://www.medethics.org.il -

היתרונות הבריאותיים של דיני טהרה

שאלה:

שלום וברכה,

שמי ס', נשואה+2, דתיה, סטודנטית לסיעוד, שנה ג', באוניברסיטת חיפה, ואני זקוקה בדחיפות לעזרה במציאת מאמר מחקרי, מנקודת מבט גניקולוגית, שמראה ומוכיח את יתרונות הטבילה במקווה טהרה בקרב נשים שטובלות ומקפידות על דיני טהרה, לעומת נשים שלא טובלות במקווה- ועל איך שזה משפיע על בריאותן, על שיעור זיהומים נמוך יותר, או על מצב בריאותי נשי טוב יותר, וכדומה. העיקר מאמר שמוכיח ומחזק את דיני הטהרה מבחינה מדעית.

תודה רבה מראש, ומקווה שאכן יש מאמרים בנושא,
ס כ

תשובה:

א. חכמינו הבינו כי שמירת איסור הנדה מסייע לשלום בית, בכך שהוא מאפשר תהליך של התחדשות בכל חודש, תהליך המונע שגרה שמביאה להחלשת הקשר הזוגי. המקור (מסכת נידה דף ל"א עמוד ב'):
"היה רבי מאיר אומר: מפני מה אמרה תורה נדה לשבעה? מפני שרגיל בה וקץ בה. אמרה תורה: תהא טמאה שבעה ימים, כדי שתהא חביבה על בעלה כשעת כניסתה לחופה"
ב. יש מחקרים המראים על ירידה בשכיחות סרטן הרחם אצל נשים השומרות על דיני נדה אך לא ברור מה המנגנון של התופעה, וייתכן שהוא קשור לעצם הנאמנות לבן הזוג, נאמנות שהיא שכיחה יותר בקרב השומרות על טהרת הבית.

מקורות:

1. לתיאור של הקשר בין שמירה על דיני נידה ושכיחות סרטן צואר הרחם, ראי את מאמרו של א. קנאווי:
Ernest Kennaway; Some Biological Aspects of Jewish Ritual ; Man, Vol. 57, (May, 1957), pp. 65-72
2. לסקירה וביבליוגרפיה עדכנית יותר של הנושא, ראי את מאמרו של ד"ר יוסף מנצ'ר בפרסום של האגודה הרפואית הישראלית (פברואר 2003):
The Low Incidence of Cervical Cancer in Jewish Women: Has the Puzzle Finally Been Solved? , בייחוד בפרק Abstinence from intercourse בו הוא מציין כי:
"Among orthodox Jewish women who observe the laws of Niddah, cervical cancer is even less common than in the rest of Israeli Jewish women"
הוא ממשיך להסביר כי קשה לבצע מחקר כמותי מדוייק בנושא, שיסביר את השכיחות הנמוכה בציבור היהודי והישראלי באופן כללי.
3. כמו כן ראי בספר:
The Challenge of epidemiology ; Carol Buck, A. Llopis, Pan American Health Organization, בעמ' 321.