מספר מזהה: 7711

- מכון שלזינגר - https://www.medethics.org.il -

הכרעה הלכתית בנושא קביעת רגע המות

שאלה:

נכון לימינו אלה,האם נתקבלה הלכה פסוקה בנושא קביעת רגע המות? אודה על קבלת מידע על המחלוקת בין הדעות השונות

תשובה:

הדבר עדיין שנוי במחלוקת.
ראה:
א.  ספר קביעת רגע המוות, מהדורה שניה (הוצאת מכון שלזינגר, תשס"ח)
ב.  השלמות לספר קביעת רגע המוות, אסיא פז-פח (תש"ע) עמ' 70-99.
ג.  עידכון דעת הרב שטרנבוך, אסיא צא-צב (תשע"ב) עמ' 35-36.