מספר מזהה: 5821

- מכון שלזינגר - https://www.medethics.org.il -

הכשרה תורנית-מדעית משמעותית בימינו

שאלה:

שלום הרב
שמי מ',
אני לא רואה היום מערכת המגדלת תלמידי חכמים בעלי רקע מדעי.
בעצם, אין אף מוסד העוסק בכך באמת. אין אף מוסד המקנה ויוצר גישה אינטגרטיבית בין השניים.
והתוצאות מדברות בעד עצמן. כל הת"ח הגדולים של "תורה עם דרך ארץ, הם יצירי האסכולה הגרמנית של פעם, שהיתה ואיננה עוד.
גם לא מכון לב ולא בר אילן, מעמידים זן זה של ת"ח.
הישיבות התיכוניות מגדלות אותנו בעולם חצוי של קודש וחול, ללא אינטגרציה. כאשר התנ"ך והמחשבה משובצים עם לימודי החול……
אני לא רואה את הדור שמחליף את פרופ'י לב, פרופ' יהודה לוי, פרופ' מאיר שוורץ (יבלחטו"א) ודומיהם.
איך מגדלים דור של ת"ח בעלי הבנה וידיעה במדעים, ובעלי גישה אינטגרטיבית, מאחדת?

תשובה:

א. לגבי "אני לא רואה": המשנה בשני מקומות בש"ס כבר הזכירה לנו כי " לא ראינו — אינו ראיה".

ב. לגבי "אין מוסד העוסק בכך באמת": למיטב ידיעתי גם בעבר צמחו גדולים אינטגרטיביים על רקע אינדבידואליסטי ולא כתוצרת מוסדית

ג. לגבי "התוצאות המדברות בעד עצמן":
קביעה זו קצת תמוהה בעיני. אם הכונה לגדולי ישראל בעלי הבנה גם במתמטיקה ובמדעים, האם החזון אי"ש, למשל, לא עונה לקריטריונים הללו? האם הרב י"א הלוי הרצוג לא עונה לקריטריונים הללו? ובנוסף אני מכיר אפילו היום לא מעט תלמידי חכמים צנועים שעונים בשופי לקריטריונים שציינת.

ד. לגבי "מחליפים לפרופ' לב, לוי, שוורץ": ראה לעיל. אני מכיר לא מעט כאלה גם היום.

ה. לגבי גידול דור של ת"ח בעלי הבנה וידע במדעים:

זו שאלה מצויינת. יש עליה כמה תשובות, ואינני בטוח שדווקא התשובה שלי היא הנכונה על כל פנים, כאמור למעלה הצמיחה היא אינדבידואליסטית כשחשובה סביבה תומכת הדוחפת לגדלות בתורה ללא פשרות יחד עם פתיחות כדרכם של גדולי ישראל כדוגמת המלבי"ם, הגר"א רש"ר הירש, רד"צ הופמן, הגר"י וינברג בעל השרידי אש, הרוגצ'ובר, החזון אי"ש ועוד.

שבת שלום
מרדכי הלפרין