מספר מזהה: 7580

- מכון שלזינגר - https://www.medethics.org.il -

המשך: תפקידו של arbor vitae uteri "עץ החיים של הרחם"

שאלה:

שאלתי היתה מה "התפקיד" של העץ החיים, כלומר מה היא עושה ולמה זה נמצא שם!
אם אפשר להבהיר את הנושא (אפילו בקצרה)

תשובה:

"עץ החיים" גורם להגדלת שטח הפנים של רקמת תעלת הצואר. עובדה זו מאפשרת כנראה איזון מדוייק יותר של סביבת תעלת הצואר, איזון החיוני לשמירת החיות של הזרע עד 3 ימים מקיום היחסים. פירושו של דבר, שהסיכוי להכנס להריון עולה ככל שמשך חיות הזרע עולה.