מספר מזהה: 5930

- מכון שלזינגר - https://www.medethics.org.il -

המתת וצער בעלי חיים במהלך בדיקות רפואיות

שאלה:

אני וטרינר בסטאז' ורציתי לשאול לגבי צער בעלי חיים.

לעיתים, במקרים של מחלה שפושטת בלול של עופות, יש צורך לאבחן את העופות שחלו תוך דגימה גם מהעופות החולים וגם מהעופות הבריאים. לדוגמה אם צריך לבדוק את הגרון, את הטרכאה, מסובבים לעוף את הצוואר, שוברים מפרקת ואז בודקים את האיבר.

האם מותר על פי ההלכה "להקריב" את העופות הבריאים לצורך אבחון ולאחר מכן טיפול בשאר העופות?
האם זה משנה אם שוברים את המפרקת או שוחטים? מה במקרה בו לא ניתן לשחוט (למשל כשהשחיטה פוגמת באיבר הנבדק)?

תשובה:

א.  על פי ההלכה מותר להקריב את העופות הבריאים לצורך איבחון לצרכי טיפול בשאר העופות.
ב.  בחירת דרך ההמתה צריכה להיות כזו הממעיטה, עד כמה שאפשר, את הסבל של בעל החיים.
ראה גם שו"ת #4542.