מספר מזהה: 6290

- מכון שלזינגר - https://www.medethics.org.il -

המתת חולה בידי רופא – אחריות הלכתית של הנוגעים בדבר

שאלה:

בס"ד
שלום עליכם
נשאלתי ע"י חבר את השאלה הבאה:
לפני ארבעים שנה, כשחי ,כילד, עם משפחתו במרוקו, חלתה אחותו בת מחצית השנה בדלקת ריאות,ל"ע, אושפזה ונפטרה.
לאחרונה סיפר לו אביו, שהילדה הייתה זקוקה לחמצן, שניתן לה שם. והנה כשנגמר הבלון, הלך עובד ביה"ח והביא בלון אחר שחובר לילדה. אלא שהבלון השני עמד על הגג ורתח בשמש. האב לא הבחין בבעיה, וכשהילדה משכה את צינור החמצן ממנה, החזיר אותו שוב, ושוב. לפתע עלה חומה ל42 מעלות, והרופא, רופא צרפתי פרטי של משפחתם, אמר שבודאי אירע נזק מוחי, ולפי חוקי ביה"ח, חייבים להמית את הילדה. לפי גרסה ראשונה של האב, הוא נדרש לחתום, וחתם. (האיש יהודי פשוט, ללא השכלה תורנית כלל), לפי גרסא שניה שלו, לא חתם. כך או כך, הרופא הזריק לה מה שהזריק, וסלקה לעולם שכולו טוב.
לצורך תיקונו של האב, ובירור מידת אחריותו, התעוררו לנו מספר שאלות.
לפי התיאור, בהתחשב ברפואה במרוקו דאז, האם היה סיכוי להחלמת הילדה, או שבין כך הייתה נפטרת? האם המוח כבר נפגע, בהיותו רגיש, או אדרבא, יתכן ולא נפגע כלל בהיותו מוגן יותר? האם ידוע לכם מה היה ביכולתו לעשות? התנגדותו הייתה עוזרת? לכאורה, אם היה לוקח את הילדה והולך, לא היו לו כלים להצילה.
מה יש לכם לומר לגבי מדת אחריותו למעשה זה, בהתחשב בתנאים ששררו אז?
הסיפור מסעיר מאוד את הבן, וכנראה שגם האב במצוקה. ואנו מחפשים את הבירור ההלכתי, ואת דרך התיקון שיביא לתיקון המצב. נא , לשון בקשה, האירו את עינינו.
בברכת התורה
מ

תשובה:

מכיון שחסרים לנו נתונים מהותיים כדי לברר את מידת האחריות של האב – לכן אין באפשרותינו להשיב תשובה מלאה ומפורטת, כך שיתכן וכלל לא מוטלת עליו שום אחריות בנוגע למה שקרה.
מכל מקום גם אם נטיל את האחריות על האב הוא לא יותר מאשר גרמא, ובשוגג. ועיין במשנ"ב הלכות ר"ה סי' תר"ג סק"ד שציטט לעיין באבן שוהם סי' מ', בנוגע לאדם שהמית אדם בגרמא מה הם דרכי התשובה.
על כל פנים מומלץ שהאב יקבל על עצמו הקפדה על הנהגה טובה כמו גם קביעת סדר לימוד קצר בכל יום, בהתאם ליכולתו וכישוריו.
והשם הטוב יכפר בעד, והאב לא ידע יותר דאגה ומכאוב.