מספר מזהה: 5804

- מכון שלזינגר - https://www.medethics.org.il -

הנחיות רפואיות מקדימות לטיפול רפואי בחולה הנוטה למות

שאלה:

להרב ד"ר הלפרין שלום רב וברכה מקרב לב,


אבקש לדעת האם המכון גיבש הנחיות כיצד למלא טופס הנחיות רפואיות מקדימות לטיפול רפואי עתידי בחולה הנוטה למות.


בתודה ובברכה,


נ'

תשובה:

א. מילוי טופס יפוי כוח לפי חוק החולה הנוטה למות (תוספת שניה לחוק), יכול להעשות בצורה מהודרת על פי ההלכה, על ידי בחירת מיופה כח שהוא תלמיד חכם וירא שמים, שאז כל פעולותיו והחלטותיו יהיו על פי ההלכה.

ב. ניתן גם למלא את התוספת הראשונה – טופס הנחיות רפואיות מקדימות, אלא שאז יש פרטים שנתונים במחלוקת בין הפוסקים. ככלל, החוק נוסח בתיאום עם גדולי הפוסקים, אך יש דברים השנויים במחלוקת, והחוק נקט גם בהם עמדה.

ראה מאמרו של פרופ' אברהם שטינברג , הבסיס ההלכתי להצעת חוק "החולה הנוטה למות"; רפואה והלכה: הלכה למעשה, עמ' 476-488 (2006); אסיא עא-עב, עמ' 25-39 (2003)

לכן מי שרוצה למלא הנחיות רפואיות מקדימות בצורה המהודרת ביותר, בלא למנות מיופה כוח ת"ח כאמור למעלה, עליו להתיעץ עם תלמיד חכם מובהק בעת מילוי סעיפי ההנחיות.