מספר מזהה: 7380

- מכון שלזינגר - https://www.medethics.org.il -

הנקה וקלקול קיבה בצום ט' באב (נדחה)

שאלה:

אני מניקה וגם סובלת מקלקול קיבה כנראה)שלשולים( גם בעלי סובל מהנ"ל. הכל התחיל לנו אתמול. השאלה האם אנחנו צריכים להמשיך לצום.ואו איך נדע אם אנחנו בסכנת התייבשות…

תשובה:

מי שסובל משלשולים מוגדר כחולה שפטור מצום ט' באב, גם אם אין סכנת התייבשות (כאשר יש כבר סכנת התייבשות, מדובר במצב מסוכן שמתיר שתיה גם ביום הכיפורים)