מספר מזהה: 1543

- מכון שלזינגר - https://www.medethics.org.il -

הסבר פסוק

שאלה:

אודה לכם על הסבר המשפט: "אשה כי תזריע וילדה זכר"

בברכה,

תשובה:

אינני יודע לאיזה רמת הסבר את זקוקה.

פירוש הפסוק כשלעצמו הוא פשוט ולכן כדאי שתפני למורה לתורה או לרב כדי לקבל ממנו ואת ההסבר הנדרש.