מספר מזהה: 5752

- מכון שלזינגר - https://www.medethics.org.il -

הסכמה מחיים לתרומת קרנית

שאלה:

לכבוד הרב ד"ר מרדכי הלפרין שלום וברכה השתתפתי בקורס הסמכה של מכון שלזינגר קביעת רגע המוות. ברצוני לשבח את רמת הקורס וע"ז תודתנו. שאלתי: (סיפור שהיה) אשם שמת מוות לבבי ואישתו הסכימה להוצאת קרנית. המשפחה שמעה לאחר מעשה ומאוד התנגדה והביאה סימוכים ילקוט יוסף הלכות אבילות ששם כתב שכל ההיתר להוצאת קרנית היא רק כשהנפטר נתן הסכמה מחיים. לא שמעתי טענה כזאת בכל מהלך הקורס. האם אדם אחראי על גופו לאחר המוות? האם יש פוסקים שסוברים כך? דרך אגב הרב יצחק מציין במקורות תשובת אביו שנחלק עם הגרב"צ אבא שאול שדעתו לאסור ודעת הגר"ע שליט"א להתיר ושם לא מוזכר כלל עניין נתינת הסכמת הנפטר מחיים.

תשובה:

ראה במאמרי על השתלת איברים מן המת (אסופת מאמרים לקראת הכינוס הראשון לרפואה, אתיקה והלכה, עמ' 91-98 (1993)) את ההתייחסות לשאלתך, ואת שיטת הפוסקים בנושא.
כמו כן ראה:
השתלת קרנית ממת לחי ; ספר אסיא א', עמ' 238-239 (1979).
בעניין השתלת קרנית ; ספר אסיא א', עמ' 239- 240 (1979) [תמציות – שו"ת שרידי אש, חלק ב', סימן ק"כ]