מספר מזהה: 6140

- מכון שלזינגר - https://www.medethics.org.il -

הפלה מלאכותית [חולי לאם, אונס והנקה]

שאלה:

בס"ד
שלום רב,
אני חוקר את נושא ההפלות המלאכותיות, בעיקר במצבי חולי לאם [כשאין סכנת חיים], התעברות מאונס ובתקופת הנקה. ראשית חיפשתי זמן רב את דעתו של הגרש"ז, האם הרב יכול להפנות אותי למקורות? שנית, מצאתי חילוק גדול באחרונים האם האיסור מדאורייתא או מדרבנן -ונפק"מ למצבים שהבאתי לעיל. למה ישנם אחרונים שהקלו בדבר, למרות הפריצות הרבה שיש כיום בנושא ההפלות? האם אינם חוששים?
תודה רבה

תשובה:

   א. מומלץ לעיין:
1. במאמרו של הרב ד"ר הלפרין "הפסקת הריון – היבטים משפטיים, מוסריים והלכתיים" שפורסם ברפואה ומשפט גליון 27 עמ' 84-90.
2. באנציקלופדיה הרפואית הלכתית של פרופ' אברהם שטינברג (הוצאת מכון שלזינגר, ירושלים) כרך ב' ערך הפלה עמ' 47-115, ובמקורות המצויינים שם.
3. בנשמת אברהם כרך ג' חלק חו"מ סי' תכ"ה.

   ב. בחוברת אסיא הקרובה (פט-צ) אמור להתפרסם מאמר מקיף על שאלת הפסקת ההריון מפני מחלת האם, והמקורות המובאים שם בודאי יוכלו לסייע בידך.