מספר מזהה: 12792

- מכון שלזינגר - https://www.medethics.org.il -

הפלה

שאלה:

האם מותר לבצע הפלה מוקדמת על ידי תרופות, אם כן עד איזה שבוע

תשובה:

א. לדעת הגרש"ז אויערבאך זצ"ל, מותר להפסיק הריון לפני היום ה41, אם יש חשש לפגיעה בבריאותו של העובר. במילים אחרות: היתר זה קיים עד שבוע 7, +5 ימים.
ב. בכל מקרה יש עדיפות הלכתית להפסקת ההריון באמצעות תרופות על פני הפסקתו באמצעות גרידה.