מספר מזהה: 5601

- מכון שלזינגר - https://www.medethics.org.il/%d7%a2%d7%9e%d7%95%d7%93-%d7%94%d7%91%d7%99%d7%aa -

הפלות עבור תרומת איברים

שאלה:

שלום רב,


לצורך כתיבת עבודה בנושא ביצוע הפלות לצורך תרומת איברים,

אשמח לדעת האם קיימים מקורות הלכתיים הדנים ספציפית בנושא זה.


תודה רבה.

תשובה:

שלום רב

אם את עוסקת בתרומת איברים של תינוק, ישנו דיון לגבי שימוש באברים של תינוק נפל שלא היה לו סיכוי לחיות, בשו"ת של ד"ר אלי שוסהיים והתכתבותו עם הרב יצחק זילברשטיין :

לידת אנאנצפלוס לצורך תרומת איברים – שו"ת; אסיא סז-סח, עמ' 5-7 (2001).

מופיע גם כמאמר : תרומת איברים מתינוק נפל. הרב יצחק זילברשטיין, לד"ר אלי יוסף שוסהיים. בית הלל, ג, תש"ס, סא

{ לפי המצב המתואר בשאלה, עובר בעל מום שודאי ימות, יכולה אמו ללדתו ולתרום את איבריו לפי הרב זילברשטיין, אך לא מדובר שם על ביצוע מתוכנן של הפלות לשם כך, אלא במקרה ספציפי}

כמו כן ראי מאמר התגובה של הרב ד"ר מרדכי הלפרין בן שמונה, טריפה מן הבטן וילוד שמוחו אטום – תורמי איברים פוטנציאלים?; אסיא סז-סח, עמ' 8-12 (2001).

{הרב ד"ר הלפרין דן בנושא הכללי של וולדות שאין להם סיכוי לחיות מפפאת מומים שונים, ובתשובתו של הרב זילברשטיין לאור פסיקתו של הגרשז"א בנושא}

לגבי תרומת איברים בכלל, ניתן לעיין במאגר המידע של מכון שלזינגר.