מספר מזהה: 6964

- מכון שלזינגר - https://www.medethics.org.il -

הפריה חוץ גופית לצורך קביעת תכונות העובר

שאלה:

שלום וברכה:
להלן שאלתי – האם מותר לבני זוג לפנות לאפיק של הפריה מלאכותית (חוץ גופית) לצורך בחירת מין העובר או תכונותיו החיצוניות?
א. כאשר בני הזוג נשאים של מחלה העלולה לגרום או לפגום בעובר?
ב. כאשר אין סכנה לפגם בעובר והצורך הוא "לוקסוס"?

תשובה:

שלום רב. כמענה לשאלה נוכל להפנות למאגרי המידע של מכון שלזינגר. באופן עקרוני, פרוייקט השו"ת של המכון לא נועד להכין (על ידי מענה ישיר לשאלה תיאורטית) עבודות עבור תלמידים וסטודנטים.
עיקר מטרות הפרוייקט היא :
א  לסייע לאנשים השואלים או הנשאלים שאלה רפואית-הלכתית מעשית.
ב  לסייע ללומדים הנתקלים בשאלה הלכתית-רפאית עיונית.
ג  לסייע לכותבי עבודות על ידי הפנייתם למקורות מתאימים.
חומר רב לעבודות ניתן למצוא במרכז המידע של המכון באינטרנט, תוך שימוש במנוע החיפוש.
והזנת מילות מפתח הקשורות לנושא העבודה. כמו כן ניתן לראות באופן פרטני מאמרים בנושאים ספציפיים בחוברות וספרי אסיא. בנוסף הקמנו פורום משתתפים מיוחד לכותבי עבודות.
לשאלתכן:
א. ראו נא את המאמרים העוסקים ב-PGD – ברירה טרום השרשתית – בספר אסיא י"ג הנמצאים בעמ' 293-321.
ב. ראו באנציקלופדיה ההלכתית רפואית בעריכת פרופ' אברהם שטינברג (הוצאת מכון שלזינגר, ירושלים) כרך ב' ערך הפריה חוץ גופית עמ' 115-150, ובמקורות המובאים שם. ניתן למצוא ערך זה גם דרך הספר המקוון "התורה והרפואה". ניתן לרכוש את הספר בו מובא הערך המלא במכון שלזינגר, או באופן מקוון.
ראו גם נשמת אברהם (מהדורה חדשה, ירולשים תשס"ז) כרך ג' – אבן העזר, סימן א' ס"ק ו'.
כל זאת מעבר לנושא האתי הכללי שקשור להרבה מהצדדים ההלכתיים.