מספר מזהה: 5860

- מכון שלזינגר - https://www.medethics.org.il -

הפריה מלאכותית לרווקה (גיל 41)

שאלה:

שלום רב
הנני רווקה בת 41. בחורה תורנית המבקשת לחיות על פי תורה והלכה.
לצערי לא זכיתי להקים בית בישראל.
שאלתי בעניין הריון בהפרייה חוץ גופית מתרומת זרע, ביחס לגילי המתקדם.
מה דעת ההלכה בנושא?
ברור לי כי אין זה לכתחילה, אינני מבקשת לחולל מהפיכה פמניסטית כלשהי. כל בקשתי היא לזכות בע"ה באימהות.
מאמציי בנושא השידוכין לא נשאו פרי עד כה (במישור הנגלה), יחד עם זאת אני מבקשת להרות בכשרות.
מה המלצתכם? האם ניתן לעשות הפרייה ובהסתמך על היתרים של רבנים מוכרים וברי אוריין?
אם כן באיזה אופן? דרך קופ"ח או שזה רק באופן פרטי?

תודות חמות
ל.ב.

תשובה:

מדובר בשאלה חשובה וקשה ביותר.
מצד אחד הכמיהה לאימהות, אחת הכמיהות העזות ביותר בחיי אם, ומצד שני הסיכון לפריצת המסגרת המשפחתית, שהיא, לכל הדעות, המסגרת המועדפת על ידי ההלכה.
משום כך לא ניתן לענות לשאלה זו באופן כללי.

דיון הלכתי מפורט יותר ראי נא באסיא  עז-עח במאמרי הזרעה לאחר המוות – איסור והיתר, עמ' 113-123, ובאסיא פז-פח, במאמרו של הרב יועזר אריאל, "הזרעה מלאכותית לפנויות", עמ' 103-116.

הערה:
חשוב לדעת שלכל הדעות אסור להשתמש בתרומת זרע אנונימית, מאחר ועל פי ההלכה אסוא לייצר צאצא שיש לו אב ולא ידוע מיהו אותו אב, גזירה שמא ישא את אחותו מאביו.