מספר מזהה: 7625

- מכון שלזינגר - https://www.medethics.org.il -

הרב שלמה זלמן אויערבאך והרב עובדיה יוסף – על ראיות DNA

שאלה:

שלום , האם ישנה התיחחסות ישירה של הרב עובדיה יוסף זצ"ל ושל הרב ש.ז. אויירבך לראיות דנ"א?

תשובה:

א.  יש התיחסות ישירה של הגר"ע יוסף זצ"ל להתר עגונות על פי דנ"א. מדובר בתשובתו להתר עגונות פיגוע-התאומים בניו-יורק (911) שפורסמה בקובץ קול-צבי , קובץ חידושי תורה (הוצאת הכולל העליון בישיבת רבי יצחק אלחנן, ניו-יורק) חוברת ד, תשס"ב.
ב.  לגבי הגרש"ז אויערבאך זצ"ל, בימיו טרם נפוצה טכניקת הזיהוי ושלילתו באמצעות DNA, אך היתה ידועה טכניקת זיהוי ושלילתו באמצעות HLA. על כך יש התייחסות בנשמת אברהם (מהדורה שלישית, תשע"ד), חלק אבן העזר סימן ד, סק"ו.
    דעה מוקדמת של הגרשז"א, לפני ההתקבלות הרחבה של הבדיקה, מובאת שם בסק"א.
ג.  כדאי לעיין בספרי רפואה מציאות והלכה (מכון שלזינגר, ירושלים תשע"ב), בסימן לג- זיהוי חללים וקביעת אבהות באמצעות דנ"א (DNA);    סימן לב – קביעת אבהות באמצעות מערכת תיאום רקמות המרכזית (HLA)