מספר מזהה: 6439

- מכון שלזינגר - https://www.medethics.org.il -

הרשלנות הרפואית במשפט העברי

שאלה:

שלום רב,
הנני סטודנטית שנה ד' בלימודי משפטים ולקראת הגשת עבודה סמינריונית העוסקת בסוגיית הרשלנות הרפואית במשפט העברי.
אשמח לסיוע מצידכם בנוגע לאיסוף מקורות העוסקים בנושא.
שאלת המחקר הינה: מהי עמדת המשפט העברי בלבושו המודרני בסוגיית הרשלנות הרפואית.
כמובן שאשמח לשתף אתכם ולשלוח העתק של העבודה לכשתהיה מוכנה.
תודה רבה!
שבת שלום!

תשובה:

ראי:
1. בערך "רשלנות רפואית" באנציקלופדיה ההלכתית רפואית, תשס"ז.
2. 
תגובה של: אוחנה ראובן: רשלנות רפואית או טעות בשוגג? ספא אסיא יא, עמ' 25-27 (2008); אסיא סא-סב, עמ' 196-198 (1998)
3. 
פרופ' אברהם שטיינברג, רשלנות רפואית – היבטים רפואיים, ציבוריים והלכתיים, מתוך מבוא לספר: ג. פרישטיק וא. גלרט, רשלנות רפואית בפסיקה, הוצאת כרמל ספרות משפטית, רמת גן, עמ' ו-כא, 2000
4.  פרופ' אמנון כרמי ופרופ' עמרם שגב, רשלנות רפואית היהדות ובישראל, הוצאת אוניברסיטת בר אילן (הפצה: תמר, חיפה), .1986