מספר מזהה: 5278

- מכון שלזינגר - https://www.medethics.org.il/%d7%a2%d7%9e%d7%95%d7%93-%d7%94%d7%91%d7%99%d7%aa -

השהיה בפסח (תשס"ט) של ויטמין

שאלה:

האם ויטמין c המשווק על ידי חברת ביו ויט, מותר בהשהיה בפסח – ללא מכירתו? (היצרן הוא g.f.p. בארה"ב)

שאלה זהה ביחס ל:

טיפות ויטמין d של חברת טבע, והויטמינים c,b12 של חברת פלוריש.

תודה.

תשובה:

בהנחה שמעורבים בויטמינים כל מיני דברים שעלולים להכיל חמץ – מותר להשהותם גם ללא מכירתו. יעוין בשו"ע סימן תמב סעיף ד' – "דבר שנתערב בו חמץ ואינו מאכל אדם כלל או שאינו מאכל כל אדם כגון התריאקא וכיוצא בו אע"פ שמותר לקיימו אסור לאוכלו" , ובסעיף ב' נתבאר שהטעם משום שנפסדה צורת החמץ, יעוי"ש.