השתלת איברים מאינו ב"ב - מכון שלזינגר
נגישות

מכון שלזינגר לחקר הרפואה על פי ההלכה

השתלת איברים מאינו ב"ב

18 ביוני 2010

הרב המשיב: הרב ד"ר מרדכי הלפרין

שאלה:

שלום ברצוני לקבל מקורות רבניים על הנושא השתלת איברים מגוי
בכבוד רב ובתודה מראש י' ז'

_________________________________________________________________
שאלת בירור:
לי' שלום. שאלתך לא כל כך ברורה לי. שאלתי: למה דווקא מגוי? האם בגלל המחשבה שאולי יש פחות איסורים בהסכמה לקבל איברים מגוי, או בגלל השאלה שמא אברי גוי פחות מתאימים, רפואית או הלכתית לנתרם?
שבת שלום מרדכי
_________________________________________________________________
לידידי היקר הרב ד"ר מרדכי הלפרין השלום והברכה. (היה לי העונג לשרת בפיקודך בקורס רבנים מתקדם הראשון).
אני עושה עבודה סימנריונית, במסגרת עבודתי באוניברסיטה, על נושא של תודעה יהודית בהקשר של איך אנחנו תופסים את הגוי. לכן המעניין אותי זה פחות הצד ההלכתי אלא יותר מהם השיקולים של המסתייגים מלקבל תרומת איברים מגוי. הנקודה שהעלתה בתשובתך האם אברי גוי פחות מתאימים הלכתית לנתרם גם מענינית אותי. תודה על ההתיחסות המהירה שלך. ותודה מראש על התשובה הבאה שלך בידידות רבה (פקודך לשעבר)
י' ז'

תשובה:

ליהודה שלום רב
זיהיתיך מייד עם קבלת שאלתך, ומכאן הפניה האישית של תשובתי הקודמת.
לגופה של שאלתך:
לינוק חלב מגויה: מן הדין מותר. יש מחלוקת אם משום מידת חסידות צריך להמנע (כדעת הרשב"א והמאירי ביבמות קי"ד,א) או שאין סיבה להמנע (ראה בית דוד יו"ד סי' כ"א)
לקבל תרומת דם מגוי מותר (שו"ת חלקת יעקב חלק ב' סי' מ')
תרומת זרע מגוי: מעיקר הדין הגר"מ פיינשטיין מתיר (אגרות משה אבן העזר (א) סי' ע"א; אבן העזר (ב) סי' י"א , י"ח) ובכל זאת כתב שלכתחילה יש בכך כיעור ותיעוב.
ראה באנצקלופדיה הלכתית רפואית ערך הזרעה מלאכותית [(כרך ב) מהדורה חדשה – תשס"ו]
תרומת איברים מגוי: מפורש בפוסקים להתיר בשופי. ראה מש"כ פרופ' אברהם שטינברג במאמרו קביעת רגע המוות – סקירת עמדות [קביעת רגע המוות, עמ' 3-14 (2006); אסיא נג-נד, עמ' 5-16 (1994)], בסוף המאמר פרק ב' פסקה 2

נעים להזכר בימים מקדם
שבת שלום
מרדכי

שאלות נוספות

היתר לשימוש בקונדום

PDF Button אני לוקחת כדורים מסוימים בקביעות. וכרגע אני לא רוצה הריון נוסף וגם לא מעונינת להכניס עוד גלולות שונות לגוף, או גוף זר כלשהוא.

קרא עוד »
x
medethics
The Torah Medical Research Institute, founded in 1966, was named by Dr. Falk Schlesinger, the second CEO of Shaare Zedek Hospital
RSS
Follow by Email
דילוג לתוכן