מספר מזהה: 5832

- מכון שלזינגר - https://www.medethics.org.il -

השתלת חניכיים

שאלה:

שלום רב, אני צריכה לעבור ניתוח להשתלת חניכיים בקרוב.הרופאה הסבירה לי שהחומר אותו משתילים לי עשוי מקולגן של אנשים מתים, נדמה לי שקוראים לחומר אלודר. האם יש בעיה להשתמש בחומר כזה להשתלה?

תודה, ד'

תשובה:

א. ככלל, אין בעיה בהשתלת חומר מן החי בחניכיים, גם אם מקורו איננו כשר.
אמנם אם המושתל הוא כהן, ומדובר בהשתלת עצם אדם שנלקחה מן המת, יש לשאול שאלת חכם מיוחדת [ראה נשמת אברהם (מה"ת) חלק יו"ד, סי' שס"ט ס"ק ב' 1-4].

ב. קיימת שאלה הלכתית והיא: האם יש כאן איסור הנאה מן המת?
התשובה לשאלה זו היא שלילית לאור פסק הלכה של הג"ר איסר יהודה אונטרמן זצ"ל הרב הראשי האשכנזי השני לישראל, וכן דעת הגרש"ז אויערבאך זצ"ל, שרקמה מן המת שהושתלה באדם חי והפכה לחלק מרקמת החי – אין בהנאה ממנה איסור של הנאה מן המת (שבט מיהודה עמ' שיד). פרטים נוספים בסוגיא זו – ראו מאמרי השתלת איברים מן המת; אסופת מאמרים לקראת הכינוס הראשון לרפואה, אתיקה והלכה, בפרק ג' עמ' 91-98 (1993).