מספר מזהה: 7660

- מכון שלזינגר - https://www.medethics.org.il -

התנדבות במד"א בשבת

שאלה:

שלום אני תלמידה בכיתה י' .
בזמני הפנוי אני מתנדבת במד"א כרגע באמבולנס לבן .
במהלך ההתנדבות עלתה בראשי השאלה האם מותר לי להתנדב במד"א בשבת? , היו הרבה תשובות לשאלה אך הם לא היו חד משמעיות דבר שהכניס אותי לבלבול.
בנוסף לכך כאשר שאלתי רב אחד האם מותר לי להתנדב הוא אמר לי אם יש מתנדבים שהם לא דתיים שיעשו את זה , אז עדיף שהם יעשו . אבל אני לא מבינה את זה מכיוון שגם המתנדבים הלא דתיים הם יהודים ואם יש איסור הוא חל גם עליהם , אז אם הם מתנדבים בשבת וזה אסור אז זה כמו שאני אתנדב ז"א זה לא יוריד מהעבירה אז למה יש עדיפות למתנדבים לא דתיים ?

תשובה:

א.  ההתנדבות במד"א בשבת מותרת, ואפילו נחשבת מצווה אם מתמלאים שני תנאים:
    האחד: המתנדבת בקי הלכות שבת [למשל בקיאות בספר שמירת שבת כהלכתה, וכן בקיאות בצדדים הרפואיים של פעילות ההתנדבות]
    השני:  המתנדבת בעל אופי חזק, ומסוגל להתגבר על הלחץ האירגוניחברתי ולהימנע מעשיית פעולות במצבים בהם פעולות אלה אסורות בשבת, גם אם כתוצאה מכך יגרם לו נזק כלכלי.
אם לא מתקיים אפילו אחד משני התנאים – אזי אסור להתנדב, ואם מתקיימים שני התנאים, אזי, כאמור, מותר ואפילו מצווה להתנדב.
ב.  ייתכן והרב אותו שאלת, חשב שלא מתקיימים שני התנאים במלואם, ולכן פסק בצדק את שפסק. אך כדי לוודא זאת צריך פשוט לשאול אותו מפורשות.