מספר מזהה: 7335

- מכון שלזינגר - https://www.medethics.org.il -

חובש שטעה בהבנת המצב הרפואי והרע את המצב הרפואי

שאלה:

אדם ללא רקע רפואי, שעבר ב'שבת' דום לב והפסיק לנשום, ומבחינה הלכתית ורפואית הוא נחשב ל'מת', מותר על פי ההלכה, להתחיל לעסות את לבו ולבצע בו הנשמה מפה לפה, ואנו אף רואים הרבה מאוד מקרים שאנשי 'חברת הצלה' החזירו לחיים אנשים כאלו שמבחינה מציאותית והלכתית היו מתים וקמו לתחיה מחדש – תחיית המתים מן התורה בימינו, ואנו אף רואים באתר הדברות הנודע לשם ולתפארת, חלק מההוכחות למציאות הבורא יתברך, את המציאות של "חיים לאחר המוות", על אנשים יהודים ונכרים שמבחינה הלכתית ורפואית ממש מתו, ולאחר שהתעוררו, הם ספרו את כל המציאות הרוחנית שהייתה עמם בעולם האמת.

האם חובש שטעה בהבחנת המצב, ולא ניסה להנשימו ולעסות את ליבו, נחשב לרוצח?

מחכה ומצפה לתשובתכם הרמה
מרדכי יצחק אגסי
מחבר הספר בדרך המלך ואסורי המלך

תשובה:

חובש שהיה יכול להציל ולא הציל איננו רוצח שהרי לא עשה שום פעולה בקום ועשה, אלא בשב ואל תעשה. אך הוא עבר על איסור תורה של "לא תעמוד על דם רעך", וכן על עשה ולא-תעשה של השבת אבידה הכוללת גם את השבת גופו לו.