מספר מזהה: 7632

- מכון שלזינגר - https://www.medethics.org.il -

חולה הנוטה למות שעמדתו ביחס לחיבור למכונת הנשמה אינה ידועה למשפחה ולרופאים

שאלה:

שלום הרב
ראיתי באתר מכון שלזינגר שמותר להימנע מחיבור למכונת הנשמה אם מתקיימים שלשה תנאים:
א. תוחלת חיים קצרה (פחות מששה חודשים)
ב. צפי לחיים מלאי סבל לחולה
ג. הסכמת החולה שלא להתחבר למכונת הנשמה.
שאלתי היא, מה הדין במצב בו מתקיימים שני התנאים הראשונים, אבל עמדת החולה לא ידועה כלל.
תודה, יצחק הראל

תשובה:

הסיכום בשאלה איננו מדויק. האמור מתבסס על חוק זכויות החולה התשס"ו-2005, אך הנתונים כאן הם חלקיים מאד.
תנאים בסיסיים הם:
1)  שהחולה מוגדר כנוטה למות, דהיינו שהוא סובל ממחלה חשוכת מרפא שתביא למותו תוך פחות מששה חודשים.
2)  החולה איננו רוצה להמשיך לחיות.
3)  אם הוא איננו כשיר, דרוש תנאי נוסף והוא שהחולה סובל "סבל משמעותי" שהיינו סבל קשה שאדם היה מוכן לוותר על חלק מתוחלת חייו כדי להימנע מסבל זה.
גם כשכל התנאים הללו מתקיימים עדיין יש דרישות נוספות כדי שיהיה מותר להימנע מחיבור מאריך חיים למכונת הנשמה. הפרטים מפורטים בחוק.
החוק עוסק גם במצב בו עמדת החולה לא ידועה.
החוק מצביע על דרכי בירור של שאלה זו. אך קובע כי קיימת חזקה של הרצון לחיות, וכדי לפתור אותה, ההוכחות לאי-רצונו של החולה לחיות חייבות להיות ברמה של "למעלה מכל ספק סביר".