חילול שבת ותמיכה עבור אשה שנאנסה - מכון שלזינגר
נגישות

מכון שלזינגר לחקר הרפואה על פי ההלכה

חילול שבת ותמיכה עבור אשה שנאנסה

15 ביולי 2016

הרב המשיב: אחר

שאלה:

שלום.
אמח לקבל תשובתכם ביחס לשאלות הקשורות למצב נפשי:

1.האם מותר לחלל שבת עבור אשה שנאנסה?
2.האם מותר לחובש לתמוך גופנית (חיבוק נגיעה וכו..) להרגיע אשה שנפגעה בחרדה או עברה טלטלה רגשית קשה עקב ארוע טראומתי שחוותה?
3.האם ניתן להתיר נגיעה בין בעל לאשתו נידה- במצב נפשי קשה- לדוגמא כששמעה בשורת איוב ?

אשמח גם למקורות שונים לשאלותיי .
בברכה

תשובה:

תשובת רב מאיר אורליאן:

1. למותר לציין, שאונס הוא דבר חמור ביותר.  בכל זאת, עם כל חומרת הדבר, אינו כשלעצמו מצב פיקוח נפש אשר מתיר לחלל את השבת באיסור דאורייתא. אולם, צריך לחוש גם למצב הנפשי של האשה, ויתכן שמצבה הנפשי המעורער יכול להוות חשש ספק סכנה לה. וכבר מצינו בדברי הפוסקים, שגם חשש פקו"נ מחמת מצב נפשי יש לדון בו כמצב של פקו"נ. ועכ"פ יש הרבה מקרים בהם מצבה הנפשי יהיה מקביל לחולה שאין בה סכנה להתיר איסורי דרבנן כפי גדרי ודיני חושאיב"ס.
2. יש לחלק בין חיבוק וכדו' שהוא דרך חיבה ותאוה במהותה לבין נגיעה שאינה דרך חיבה אלא דרך הרגעה וכדומה.
ועי' בנשמת אברהם ליו"ד סי' קצה סי"ז ס"ק ז(5) שכתב וז"ל:
"מה הדין ברופא שמלוה אשה חולה בזמן שהיא צריכה לעבור בדיקה או טיפול כואב או מפחיד או שנמצא על יד אשה חולה שסובלת וזקוקה לעידוד ולהרגעה, וה"ה בחולה ואחות. האם מותר לו להחזיק את ידה או לשים יד על ראשה כדי להרגיעה ולחזק את רוחה?"
ומסקנתו: "וראה לעיל … שהבאתי שורה של פוסקים שדעתם כדעת הרדב"ז והש"ך שמותר כל שבמלאכתו הוא עוסק ואינו דרך תאוה וחיבה ואינו נהנה. וכלן שמעתי ממו"ר הגרי"י נויבירט [זצ"ל] שמותר לרופא לעודד ולהרגיע חולה מפוחדת או סובלת גם בנגיעה בידה או בראשה … והכל רק לשם שמים. ואם אפשר ילבש כפפה או יגע בה דרך בגדיה ולא ישיר בבשרה."
3. עיי"ש בנשמת אברהם סעיפים טז-יז, ס"ק ז-י. וכמו שכתבנו, מצב נפשי קשה יש לפעמים לדון לפי הנסיבות כמצב של חשש פקו"נ או עכ"פ חשאיב"ס. ונמצא שאם אין אחר יכול להרגיעה, ו"צריכה הרבה לכך", לדעת הרמ"א והרבה פוסקים מותר לנגוע דרך הרגעה בלא חיבת תאוה, ועדיף דרך בגד.

בברכה,
מאיר אורליאן

שאלות נוספות

x
medethics
The Torah Medical Research Institute, founded in 1966, was named by Dr. Falk Schlesinger, the second CEO of Shaare Zedek Hospital
RSS
Follow by Email
דילוג לתוכן