מספר מזהה: 7695

- מכון שלזינגר - https://www.medethics.org.il -

חתימות בשבת – עבור חולה בבית חולים

שאלה:

מה יעשה חולה הנדרש לחתום בשבת עם 'עט' או טביעת אצבע על מסך דיגטלי, לפני קבלת טיפול כימי או קבלת תרופה מאוד יקרה, שחברת הביטוח הרפואי, דורשת חתימה אלקטרונית, המועברת אליהם מיד בעת מתן התרופה?

הספקות:
האם עדיף לחתום ביד שמאל על דף נייר רגיל או שעדיף לחתום על מסך דיגיטלי?
האם עדיף לתת טביעת אצבע על מסך דיגיטלי או חתימה בעט מיוחדת?

תשובה:

לדעת הגרש"ז אויערבאך זצ"ל יש עדיפות להזדהות באצבע על מסך דיגיטלי, אך לדעתו לכתחילה ראוי לבצע את ההפעלה בשינוי.
לדעת החזון אי"ש עדיף לחתום בשינוי (יד שמאל) על דף רגיל.
הערה: נושא השימוש בעט מיוחדת איננו פשוט כלל!