מספר מזהה: 5802

- מכון שלזינגר - https://www.medethics.org.il -

טבילה לאחר צילום רחם

שאלה:

שלום רב.

בערך שבוע לאחר הטבילה במקווה יש לי צילום רחם.

אני רוצה לשאול:

לאחר הטבילה מבחינה רפואית אסור לקיים יחסי אישות שחלילה לא יהיה הריון (כי יש לי צילום רחם). וכשאני עושה את הצילום נאמר לי שאני צריכה לספור עוד שבעה נקיים, משמע הדבר שמייד אחרי הצילום אני אמורה לקבל ווסת והחודש הזה "מת עבורנו "

בבקשה אני רוצה לדעת אם צריך שבעה נקיים .

בתודה מראש ר'

תשובה:

כדי להמנע מהבעיה שאת מציגה עדיף לקבוע את צילום הרחם לתחילת השבעה נקיים.

אם הדבר אינו ניתן, יש לדעת את העובדות הבאות:

א. התהליך הכרוך בצילום רחם גורם בודאות לפציעה של המערכת הגניטלית ולדימום שדינו כדם מכה.

ב. מקור הדימום הוא גם מצואר הרחם מבחוץ וגם מתעלת הצואר הפנימית.

ג. להלכה יש פוסקים המתירים במצבים מסויימים ויש האוסרים מחשש שגם דם רחמי אסור הופרש כאן.

ד. למעשה יש לשאול אישית את הרב הפוסק כיצד לנהוג.

ה. לענין בדיקת היסטרוסקופיה, הדומה מבחינות רבות לצילום רחם. ראו גם מה שהביא הלכה למעשה, בנשמת אברהם (מהדורה חדשה תשס"ז) חלק יורה דעה סי' קצ"ד ס"ק ה(5) בשם הגרי"י נויבירט שהדימום עקב הבדיקה "הוא דם מכה ואינו סותר ספירת הז' נקיים"