מספר מזהה: 4883

- מכון שלזינגר - https://www.medethics.org.il/%d7%a2%d7%9e%d7%95%d7%93-%d7%94%d7%91%d7%99%d7%aa -

טומאה בשלבי הלידה (יציאת הפקק הרירי)

שאלה:

שלום

רצינו לדעת האם יציאת הפקק הרירי לפני הלידה מטמא

בצבע אדום- חלודה- חום

תשובה:

אם צבע הפקק הרירי נוטה לאדום – מטמא ואוסר מן התורה. אם אין הצבע נוטה לאדום – איננו מטמא.

בצבעים השייכים למשפחת הצבעים החומים, כדאי להראות את העדהכתם למורה הוראה מנוסה.