מספר מזהה: 7334

- מכון שלזינגר - https://www.medethics.org.il -

טומאת מת בראש מנותק המקבל תמיכת החיאה

שאלה:

הרב הלפרין,
מה עמדתך לגבי מקרה בו יחתכו ראש של בהמה ויחברו אותו לבהמה אחרת באופן שהיא תשמש לו כ"מכונת חמצן" כלומר ינשימו אותה אקטיבית וידאגו שהלב יזרים חמצן למוח החדש שחברו?
זה יכול לתת מצב של תנועת שרירי הראש שקשורה לעובדה שהמוח עדיין לא מת, למרות שהיא נשחטה לגמרי.
לכאורה מי שינגוס בצד גוף הבהמה שבו פועם הלב – לא יעבור על "אבר מן החי" –  בגלל שזה כמו זנב הלטאה, אבל השאלה לדוגמא לגבי  הלחי  – האם תחשב מפרכסת כל עוד המוח חי למרות שהותז הראש לגמרי?

תשובה:

במשנת אהלות (סוף פרק א) מפורש שאדם, בהמה וחיה אשר "הותזו ראשיהם — אף על פי שמפרכסים טמאים, כגון זנב של לטאה שהיא מפרכסת".
משמעות המשנה היא שמייד עם התזת הראש הגופה מטמאה טומאת מת, בין חלק הגופה הכולל את רוב הגוף אע"פ שהלב שבו עדין פועם, ובין הראש עצמו, אע"פ שהמוח עדין פועל פרק זמן קצר.