מספר מזהה: 5904

- מכון שלזינגר - https://www.medethics.org.il -

טיפול אחות במהלך השבת (חבישות, הזנת נתונים, טלפון, וכו')

שאלה:

בס"ד
כבוד הרב שלום וברכה
שמי א ואני עובדת כאחות במכבי- במוקד מבוגרים וילדים וכן במרפאה, בשבת אחת בחודש בה אני עובדת במכבי- המקום פתוח על תקן מוקד חרום למבוגרים וילדים בנפרד.
נתקלתי במספר שאלות:
במוקד ילדים לעיתים מגיעים מקרים של ילדים שפיתחו חום גבוה משבת בבוקר והמקרה לא דחוף, אך ההורים מגיעים לדעתי לבדיקת רופא רק בכדי לא להפסיד למחרת יום עבודה, מאחר ואינם שומרים תורה ומצוות זוהי אופציה נוחה עבורם לשלם סכום של 60 שקלים ולא להפסיד יום עבודה. אני מודדת חום לילדים וכמובן ישנה את הכתיבה על המחשב של כל הסימנים החיוניים.
במוקד מבוגרים נתקלתי באותן בעיות של מקרים שלא נראו בעיני דחופים ולא ידעתי כיצד לנהוג, לדוגמא: ישנם מטופלים המקבלים הפנייה לזריקת וולטרן בשבת עקב כאבים בגב וכדומה, האם מותר להזריק בשבת וולטרן?
ובאופן כללי: האם מותר לי לענות לטלפון? לכתוב במחשב? לגזור במספריים כאשר אני חובשת?
הקושי העיקרי באמת הוא עבור המקרים שאינם נראים דחופים ואיני יודעת כיצד לנהוג.
אשמח לתשובה
תודה רבה
א

תשובה:

א. חום גבוה בכלל ואצל ילדים בפרט, מוגדר כמצב שיש בו סכנה כל עוד לא נקבע אחרת על ידי רופא. ראה שמירת שבת כהלכתה (מהדורת תשל"ט) פרק לב סעיף יא, ובהערה ל' שם.

ב. 
מותר להזריק בשבת וולטרן לתוך השריר גם לחולה סובל שאין בו סכנה. על דרך ההזרקה ראי בשמירת שבת כהלכתה (תשל"ט) פרק לג, סעיף ז וסעיף י, כשהכלל הוא: כאשר צריך להזריק לחולה זריקה בשבת יש להשתמש במזרקים ומחטים חד פעמיים שנזרקים מיד אחר השימוש בהם. ואם אפשר תשתמש האחות במזרק שהמחט מחוברת אליה במעוד יום ובלבד שניתן לשמור על סטריליות המחט. אך אם אין זה אפשרי יש מקום להקל לתחוב המחט במזרק גם בשבת. (שש"כ פל"ג ס"ח-ט).
מותר להזריק זריקה בשבת לחולה שאין ב"ס זריקה תת עורית או תוך שרירית אבל אסור להזריק זריקה בוריד [אינטראווינוזית] (שש"כ שם ס"ז).

ג.
  מותר לאחות תורנית שעובדת במוקד בשבת להרים את הטלפון בכל מקרה שבו קיים חשש לסכנת נפשות, אף אם קיים חשש שלא כל השיחות הטלפוניות תהיינה לצורך בשיחה. ואם יש בה צורך, מותר לאחות לומר בגמר השיחה שבת שלום או תודה רבה. מדריך הלכתי לאחיות (עמ' י ס"ד ובעמ' יח ס"ג אות ב) וע"ע בשש"כ ח"א (מהדורה תש"ע פל"ב סמ"א).

ד.
  כתיבה במחשב, הוצאת דפים במדפסת.
תשובה: ניתן להתיר כתיבה במחשב לצורך החולים, בתנאי שפקודת ההדפסה (print) ופקודת השמירה (save) תיעשנה בשינוי.
פרטים על אופי השינוי ניתן לקבל מרב מוסמך לאחר שיראה ויבין את המערכת. ראו נשמת אברהם (תשס"ז) סי' שכ"ח ס"ק מח, ושש"כ (מהדורת תשל"ט), פרק לג הערה יז*.

ה.
  לחתוך תחבושת – תחבושת גדולה מדי אסור לחתוך אותה אלא יכרוך אותה כולה על הפצע וכן לחתוך את התחבושת לאורכה כדי לקשור קצותיה אסור. (שו"ע סי' שכב משנ"ב ס"ק יח שש"כ פל"ה סכ"ב ויעו"ע בספר מנוחת אהבה ח"א פכ"א סצ"ד ובח"ג פכ"א ס"ד). ומותר לקשור את התחבושת בקשר עניבה או לחבר אותה בסיכת ביטחון או במהדקים תחבושת מיוחדים אבל אסור לקשורה בקשר כפול ואמנם אם רגילים להחליף את התחבושת בכל יום ולשם כך פותחים את הקשר מותר אף לקושרה בקשר כפול רופף. (שש"כ פלה סכ"ג).